niedziela, 27 lutego 2011

Zagadka nr 1621. - Jerzy Wilhelm Hohenzollern złożył Zygmuntowi III Wazie hołd lenny z Prus Książęcych w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.

Gdzie drzewa są posadzone tak inteligentnie? H_Piotr.
Podpowiedź I ( 27 II 19:45)

Podpowiedź II (27 II, 20:45)
Miałkotek odgadła i dla niej radziecka psychodela.

14 komentarzy: